Ankieta

Którym kierunkiem w technikum jesteś zainteresowany?
 

Zalogowanych:

Naszą witrynę przegląda teraz 79 gości 

Licznik odwiedzin

Odsłon : 505790

ZSB


Zespół Szkół Budowlanych w Opolu Zespół Szkół Budowlanych w Opolu
Kształcenie Zawodowe
PDF Drukuj Email

CHARAKTERYSTYKA ZAWODÓW

PUBLICZNE TECHNIKUM NR 6

 • Technik aranżacji wnętrz- NOWOŚĆ! JEDYNA KLASA W POLSCE!

Efekty kształcenia:

- umiejętność tworzenia kompozycji w architekturze

- znajomość zasad ergonomii, psychologii koloru

- wiedza z zakresu dekoratorstwa i wyposażenia

- umiejętność organizacji przestrzeni i projektowania wnętrz oraz organizacji
robót budowlano- wykończeniowych

- kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi klienta

Miejsce pracy technika aranżacji wnętrz to przede wszystkim biura projektowo-
architektoniczne, firmy budowlano- wykończeniowe, zakłady meblarski czy też firmy wystawiennicze.

 

 • Technik renowacji elementów architektury

Efekty kształcenia:

- wiedza i umiejętności z zakresu prac remontowo-budowlanych i naprawczo-renowacyjnych
zabytkowych budowli, budynków, konstrukcji, ustrojów murów, tynków, polichromii,
okładzin kamiennych i ceramicznych oraz detali architektonicznych wykonanych w technologiach tradycyjnych

- umiejętność projektowania i wykonywania sztukatorskich i kamieniarskich dekoracji
architektonicznej, wykonywanie rekonstrukcji detali architektonicznych

Miejsca pracy: instytucje zajmujące się ochroną zabytków kultury, muzea, kompleksy
pałacowo-zamkowe, terenowe organa administracji państwowej w zakresie ochrony
zabytków, własne firmy działające w obszarze renowacji zabytków oraz wykonawstwa
dekoracji i wystroju architektonicznego obiektów budowlanych

 

 • Technik ogrodnik

Efekty kształcenia:

- umiejętność kierowania pracami związanymi z uprawą, hodowlą i produkcją roślin
ogrodniczych, zakładaniem i utrzymywaniem terenów zieleni oraz  prowadzenie
badań w tym zakresie

- stosowanie odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych w określonym czasie,
dobierania narzędzi i sprzętu ogrodniczego do poszczególnych czynności

Miejsca pracy: jednostki prowadzące: plantacje towarowe, uprawy ekologiczne, zakładanie
i pielęgnowanie terenów zieleni, administracja samorządowa,  kwiaciarnie, szkółki drzew,
krzewów owocowych i roślin ozdobnych, własna działalność gospodarcza

 

 • Technik architektury krajobrazu

Efekty kształcenia:

- umiejętność urządzania i pielęgnowania terenów zieleni i zadrzewień

- wiedza z zakresu wykonywania prac inwentaryzacyjnych, dokumentacyjnych
i projektowych w zakresie kształtowania terenów zieleni w krajobrazie miejskim

- umiejętność tradycyjnego i komputerowego dokumentowania i projektowania elementów krajobrazu

Miejsca pracy: firmy projektowo – wykonawcze realizujące  i pielęgnujące obiekty
krajobrazowe, jednostki administracyjne sprawujące nadzór nad obiektami architektury
krajobrazu, własne firmy

 

 • Technik górnictwa odkrywkowego

Efekty kształcenia:

- nabycie przez uczniów gruntownej i zaawansowanej wiedzy w dziedzinie nauk o ziemi,
górnictwie i geologii, eksploatacji odkrywkowej złóż, obsłudze maszyn i urządzeń
do eksploatacji, technice strzelniczej, miernictwie górniczym

- umiejętność kierowania procesami wydobywczymi z uwzględnieniem zagadnień
proekologicznych i szeroko rozumianego bezpieczeństwa powszechnego

Miejsca pracy: absolwent  może być zatrudniony w odkrywkowych zakładach górniczych
(węgla brunatnego, surowców skalnych, kruszyw naturalnych i innych kopalin stałych),
może podjąć pracę w biurach projektów, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych,
przedsiębiorstwach geologicznych i budownictwa geotechnicznego bazujących na technikach górniczych (wiertniczych)

 

 • Technik technologii drewna

Efekty kształcenia:

- umiejętność prawidłowego przygotowania przebiegu, kierowanie i nadzorowanie procesu
technologicznego w zakładach przemysłu drzewnego

- umiejętność sterowania procesem pozyskiwania oraz konserwacji surowców i materiałów
drzewnych przed szkodliwym działaniem czynników biotycznych i atmosferycznych

- umiejętność organizowania i kontrolowania prac związanych z obróbką drewna i tworzyw drzewnych

- wykonywanie rysunków technicznych i schematów technologicznych, 
planów zapotrzebowania w surowce i materiały drzewne

- umiejętność sporządzania dokumentacji projektowej, konstrukcyjnej i technologicznej

 

PUBLICZNA ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 5

 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Efekty kształcenia- nabycie umiejętności w zakresie:

- montowania systemów suchej zabudowy

- wykonywania robót malarskich

- wykonywania robót tapeciarskich

- wykonywania robót posadzkarskich

- wykonywania robót okładzinowych

Miejsca pracy: absolwenci szkoły znajdą zatrudnienie w każdej niemal firmie wykonującej
usługi dla budownictwa, firmach remontowych, rozbiórkowych, a także mogą prowadzić
własną działalność gospodarczą

 

 • Murarz- tynkarz

Efekty kształcenia:

- umiejętności w zakresie wznoszenia ścian z cegieł, kamieni, elementów betonowych,
gipsowych, ceramicznych i innych materiałów budowlanych, nakładania warstw tynkarskich
(wapiennych, cementowych, żywicznych, alabastrowych)

- umiejętność wykonywania prac rozbiórkowych i remontowych

- umiejętność wykonywania filarów, stropów, a także przygotowywania zapraw murarskich i tynkarskich

Miejsca pracy: praca na stanowiskach murarsko – tynkarskich w małych i średnich firmach
budowlanych, praca w rzemieślniczych warsztatach remontowo-budowlanych,
własna działalność gospodarcza

 

 • Stolarz

Efekty kształcenia:

- umiejętność wykonywania i konserwacja elementów drewnianych używanych
w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych)

- umiejętność wykonywania i konserwacji mebli zwykłych oraz ozdobnych, wykonywanie
i konserwacja drewnianych przedmiotów codziennego użytku
(np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne)

- umiejętność odnawiania i konserwacji drewnianych antyków

Miejsca pracy: fabryki mebli, zakłady stolarskie, własna działalność gospodarcza

 

 • Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych- klasa pod patronatem niemieckiej firmy Kafril

Efekty kształcenia:

- umiejętność wykonywania robót związanych z budową i remontem sieci
wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, ciepłowniczych oraz budową
i remontem węzłów ciepłowniczych

- umiejętność wykonywania robót związanych z montażem i remontem instalacji
wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
oraz montażem i eksploatacją instalacji gazowych

Miejsca pracy: zakłady usługowe świadczące usługi spółdzielniom mieszkaniowym,
zakładom pracy, właścicielom domów jednorodzinnych, zakłady rzemieślnicze, zakłady
gospodarki komunalnej, ciepłownie, elektrownie

 

 • Klasy wielozawodowe ( wszystkie zawody według klasyfikacji,
  m.in.: monter izolacji przemysłowych, dekarz, mechanik pojazdów samochodowych,
  lakiernik, tapicer, sprzedawca, kucharz, cukiernik, piekarz,
  wędliniarz i wiele innych)